Політика конфіденційності
ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-ОКС»

Політика конфіденційності ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ«АЛЬФА-ОКС» (далі - відповідно «Політика», «Компанія») встановлює правила збору і використання інформації про особу, яка/який бажає придбати у Компанії юридичні послуги і поширюється на користувачів, які подали заявку на придбання юридичних послуг та інших продуктів і послуг Компанії, які підписалися на розсилку новин або охочих скористатися іншими сервісами, які запропоновані на сайті https://alfa-oks.com.ua/ (далі - «Сайт»).

Шановний Користувач, коли Ви залишаєте заявку Ви підтверджуєте, що ознайомилися з положеннями цієї Політики і приймаєте всі її умови без заперечень, а також дали свою згоду на обробку і передачу персональних даних, які оформлено окремим документом та розміщено на Сайті (далі - «Згода»). До моменту надання Вами Згоди в системі Сайту відсутні будь-які можливості для обробки Ваших персональних даних.

Користування Сайтом здійснюється згідно з Умовами користування Сайтом.
Зміст інформації, яка збирається Компанією, і джерела її отримання

Зміст інформації
ім'я, прізвище, місто проживання, країна проживання, вік, номер телефону, зміст повідомлень та коментарів Користувача, залишених на Сайті;
IP-адреса, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), облікові записи Google, інших сервісів, акаунти в соцмережах, час доступу, адреса запитуваної сторінки.

Джерела отримання інформації
надані Користувачем відомості в ході залишення на Сайті повідомлень, коментарів, заявка на придбання юридичних послуг, підписка на розсилку новин та користування послугою кар'єрного сервісу;
дані, автоматично передані сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.

Мета збору і обробки інформації і персональних даних
Зазначена вище інформація, що стосується Користувача, необхідна для коректного заповнення Користувачем реєстраційних форм та ідентифікації особи під час надання послуг Компанією. Це обов'язкові дані для оформлення правовідносин сторін щодо виконання договору про надання послуг, де Користувач виступає замовником, а Компанія - виконавцем.

Зібрана інформація може бути використана під час укладення та виконання договорів про надання юридичних послуг, інформаційної підтримки Користувача у випадках отримання характеристик для працевлаштування, підтвердження проходження Користувачем курсів, отримання навичок та знань, інформаційного забезпечення Користувача корисними відомостями відносно діяльності Компанії в сфері права.

Зібрана інформація може бути використана Компанією, зокрема, але не обмежуючись:
1) в ході розсилки новин;
2) в ході поширення комерційних пропозицій та інформації про послуги Компанії;
3) в ході надання рекомендацій та характеристик потенційним роботодавцям Користувача;
4) в ході надання інформації про партнерів Компанії;
5) в ході проведення публічних опитувань та голосувань - в частині висвітлення результатів голосувань;
6) для підтримки зв'язку з Користувачем;
7) у правовідносинах з третіми особами для забезпечення ефективного надання послуг, замовлених Користувачем.

Для досягнення зазначеної мети збору і обробки інформації і персональних даних Компанія має право, зокрема, пересилати необхідні дані засобами електронної пошти, висвітлювати інформацію на інтернет-майданчиках, присвячених експертним обговоренням, розміщувати дані в «хмарних» сховищах, зберігати інформацію в кеші, веб -Сховище браузерів і т.д.

Умови використання інформації, що стосується Користувача
Справжня Політика застосовується виключно до сервісів Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступними на Сайті, в тому числі в результатах пошуку.

Сайт не перевіряє достовірність інформації, що містить персональні дані, які надаються Користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак адміністрація Сайту виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, запропонованих у формі реєстрації, і в інших сервісах Сайту.

Персональні дані Користувача збираються, зберігаються, обробляються і передаються згідно Політики збору і обробки персональних даних.
Користувач своєю згодою з цією Політикою підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних відповідно до положень GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) дав свою згоду Компанії, який (-а / -е) виступає контролером або процесором / оброблювачем або третьою особою в розумінні GDPR і використовує сайт, на обробку його персональних даних.

Права Користувача
Користувач має право
- відкликати Згоду повністю або частково в будь-який час способом, зазначеним в Згоді. При цьому відклик Згоди повністю або частково не тягне за собою незаконність або необгрунтованість обробки персональних даних Користувача, яка здійснювалася на підставі Згоди до моменту його відкликання Користувачем;
- вимагати від Компанії доступу до переданих Користувачем персональних даних, виправлення / уточнення / редагування персональних даних, обмеження їх обробки у випадках, передбачених ст. 18 GDPR;
- доповнити відсутні персональні дані, в тому числі шляхом додаткової заяви;
- вимагати від Компанії знищення його персональних даних на підставах, передбачених статтею 17 GDPR;
- заперечувати проти обробки його персональних даних;
- на те, щоб персональні дані були портативними / мобільними, структурованими, загальновідомою для використання форми, в машиночитаному форматі, і право передати такі дані іншому контролеру без будь-яких перешкод з боку Компанії;
- на те, щоб персональні дані Користувача були передані Компанією безпосередньо іншому контролеру, якщо це технічно можливо;

- подати скаргу до органу нагляду, отримати відшкодування збитків через суд, мати представника в органах, які дозволяють суперечки з Компанією, отримати від Компанії компенсацію заподіяної матеріальної шкоди та моральної шкоди - в порядку, передбаченому главою 8 GDPR;
- підпадати під дію рішення, заснованого виключно на автоматичній обробці персональних даних (включаючи їх профілювання), яке тягне юридичні наслідки для Користувача або істотно на нього впливає;

- бути попередньо попередженим Компанією про зміну мети обробки персональних даних Користувача в порівнянні з вказаною Згодою та у Політиці перш ніж обробляти його персональні дані з новою метою;
- отримати від Компанії інформацію: про найменування і контактах контролера, процесора / обробника, третьої особи-представника, про DATA PROTECTION OFFICER, про одержувачів персональних даних Користувача, про країни або організаціях, яким Компанія має намір передати персональні дані Користувача, про існування або відсутність рішення комісії про належний рівень захисту персональних даних в країні або в організації, куди Компанія має намір передати персональні дані, про період зберігання персональних даних, про підстави надання Користувачем персональних даних Компанії та наслідки їх ненадання, про існування автоматизованої системи адміністрування, значення та наслідки обробки персональних даних з її допомогою, про джерело отримання персональних даних Користувача в разі, якщо вони були відібрані не від нього;

- отримати від Компанії копію оброблюваних даних Користувача;
- бути поінформованим про одержувачів персональних даних Користувача, яких Компанія повідомила про подальшу зміну, знищення персональних даних або про обмеження їх обробки - за запитом Користувача.

Конфіденційність
У разі якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація, що стосується Сайту та / або Компанії та / або третіх осіб або інших користувачів, яка цією Політикою відноситься до конфіденційної і / або комерційну таємницю, Користувачеві заборонено збирати, зберігати, використовувати і / або поширювати таку інформацію.

До конфіденційної інформації та комерційної таємниці відноситься:

1) Відомості про управління об'єктами, що належать Компанії, в т.ч .:
1. Про заплановані операції, тактику та методи поведінки на ринку робіт і послуг;
2. Про застосовувані методи управління;
3. Організаційно-розпорядчі документи, накази, положення, регламенти та інші внутрішні документи;
4. Відомості про стан програмного та комп'ютерного забезпечення, логіни і паролі для входу в приватну локальну мережу і сервери, можливі шляхи отримання та утримання інформації, що зберігається на серверах і персональних електронно-обчислювальних машинах, інших носіях електронної інформації.

2) Відомості про стратегічне планування і розвитку Компанії, в т.ч .:
1. Про маркетингових та інших заходах, спрямованих на підвищення ефективності господарювання;
2. Відомості про ринкову стратегію та ефективності діяльності;
3. Розробки щодо змін організаційної структури та штатного розкладу;
4. Відомості про плани розвитку, розширення або звуження предмета діяльності;
5. Відомості про інвестиції (внутрішніх і зовнішніх);
6. Відомості про інвестиційні проекти.

3) Відомості про фінансово-економічну діяльность (крім випадків, коли такі відомості є частиною передбаченої законодавством публічної звітності), в т.ч .:
1. Фінансово-господарські показники діяльності;
2. Матеріали фінансово-економічного аналізу діяльності Компанії, фінансові показники підрозділів за поточний рік і статистика минулих періодів;
3. Відомості щодо підходів до калькуляції вартості обслуговування і вартість окремих послуг, робіт, товарів;
4. Вартість, опис наданих послуг, виконаних робіт, виготовлених продуктів та інші реквізити рахунків, стан оплати за виставленими рахунками;
5. Відомості, що розкривають планові та фактичні показники фінансових планів Компанії;
6. Відомості про боргові зобов'язання Компанії;
7. Відомості про ринки збуту Компанії.

4) Відомості про потенційних і поточних контрагентів Компанії:
1. Найменування і контактні дані контрагентів;
2. Відомості про переговори і їх результати;
3. Факт укладення договорів і умови співпраці;
4. Технічні завдання, опис, консультації, а також інші відомості, пов'язані з співпрацею з контрагентами.

5) Відомості про персонал Компанії, в т.ч .:
1. Біографічні дані співробітників, їх професійні та інші якості, наявність компрометуючих зв'язків, домашні адреси і телефони співробітників;
2. Відомості про розміри заробітної плати та премії співробітників;
3. Особові справи та облікові картки співробітників, як працюють, так і звільнених;
4. Відомості про відрядження співробітників.

6) Договори (угоди, контракти), укладені Компанією, в т.ч .:
1. текст договору (угоди, контракту);
2. сам факт укладення договору (угоди, контракту).

7) Відомості про об'єкти інтелектуальної власності, що створюються або використовуваних Компанією, в т.ч. винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау і т.п., а також відомості про об'єкти авторського права, створюваних авторами на замовлення, авторські договори, договори про створення службових творів.
8) Відомості про порядок і стан організації захисту конфіденційної інформації Компанії.
9) Відомості про порядок і стан організації охорони і безпеки Компанії.
10) Будь-які інші відомості професійного, ділового, комерційного, організаційного, виробничого, технічного та іншого характеру щодо Компанії.

Сформуйте своє замовлення

Надішліть контакти, короткий опис замовлення. Ми відразу дамо відповідь.
Натискаючи на кнопку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтесь з політикою конфіденційності.
Юридична компанія АЛЬФА-ОКС

Адреса:
м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 62, БЦ «Ферммаш», 7 поверх, офіс 55

Адреса для листування:
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська,
буд. 62, офіс 55

Телефон: +38 095 851 22 85
Email: ok.katsalap@gmail.com

Заїзд до Бізнес центру «ФЕРММАШ» можливий тільки з вулиці Парково-Сирецька. Перед візитом, просимо надіслати номер машини, щоб охорона з легкістю пропустила на парковку.
Made on
Tilda